Jeżeli chcesz wesprzeć naszą działalność statutową, to przekaż 1% z należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jaką jest Polski Związek Krótkofalowców.
W tym celu we właściwym PIT należy wypełnić rubryki dotyczące wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP.
W rubrykę "Numer KRS" należy wpisać: 0000088401 (jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców).
W rubrykę "Wnioskowana kwota" należy wpisać obliczoną kwotę 1% podatku należnego.
Koniecznie należy wypełnić także rubryki dotyczące informacji uzupełniających, gdzie w rubryce oznaczonej "Cel szczegółowy" należy wpisać:
  Kętrzyński Klub Krótkofalowców SP4PKM.
primi sui motori con e-max

Kontakt z nami

  • homeSP4PKM klub
  • phone (9:30 - 18:30)
  • mailsp4pkm@google.com
  • mapWojska Polskiego 9

Tu jesteśmy